เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ใครไม่ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5000 เตรียมรอรับ SMS แจ้ง 12-14 เม.ย.

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ใครไม่ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5000 เตรียมรอรับ SMS แจ้ง 12-14 เม.ย.

วันที่ 12 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนัก เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้ว พบว่าในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว 7.99 ล้านรายโดยจากจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มผ่านเกณฑ์ 1.68 ล้านราย ซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS 

แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านราย โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (หัวข้อขอข้อมูลเพิ่มเติม) ขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 และจะทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยพบว่า ขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนราย

กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านราย จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก ได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น หรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน วันที่ 13 เมษายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ด้วยความอดทน เสียสละ ร่วมมือกันจนทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับเป็นที่น่าพอใจ

พร้อมกับพระราชทานกำลังใจให้ทุกคนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ประสงค์ให้พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเพิ่มเติม ขอให้กราบบังคมทูลได้ตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สิ่งไหนควรทำ-ไม่ควรทำ ในวันสงกรานต์ 2563

วันที่ 12 เมษายน 2563 พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปม.ตร. ซี่งมีภารกิจหลักในการให้การสนับสนุน ศูนย์โควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยปฏิบัติทุกกองบัญชาการทั่วประเทศเป็นประจำทุกวัน ซึ่งภาพรวมของการปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ทั้งประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อนฝูง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รวมกลุ่มสังสรรค์ เล่นสาดน้ำ หรือตั้งวงดื่มสุรา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ชิด

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการไปยังตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดการแพร่เชื้อของ โควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว เบื้องต้นได้กำหนดเป็นมาตรการ ให้ตำรวจพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินการใน ๒ มาตรการ ดังนี้

๑. ลดการเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับ พี่น้องประชาชน และขอความร่วมมืองดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ซึ่งนอกจากนี้แล้วตาม จุดตรวจต่างๆ จะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจสอบการเดินทางของพี่น้องประชาชน ให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและแต่ละจังหวัดที่กำหนดไว้

๒. งดการสังสรรค์ ตำรวจจะสนธิกำลังประกอบด้วย กำลังสายตรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายจราจร ฝ่ายอำนวยการ และหน่วยงานทั้งจากฝ่ายปกครอง ทหาร และอาสาสมัคร ใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ตรวจสอบการรวมกลุ่ม การสังสรรค์ การตั้งวงดื่มสุรา การเล่นน้ำ ฉีดน้ำ และหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันโรค จะมีการดำเนินคดีทุกรายอย่างเด็ดขาด

พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าวว่า “สถานการณ์ปัจจุบัน พวกเราต้องร่วมมือกัน ยุติการแพร่ระบาดของเชื้อให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว สงกรานต์นี้ขอให้พี่น้องประชาชนโปรด ลดการเดินทาง และ งดการสังสรรค์ การอวยพร หรือการส่งความปรารถนาดีให้แก่กันสามารถทำได้หลายทาง การป้องกันตนเอง การดูแลผู้สูงอายุโดยเว้นระยะห่าง และการให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรค สิ่งเหล่านี้ จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่พวกเราสามารถช่วยกันทำให้ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ ไปได้” สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง